Termeni si conditii

 


 

Cuprins

1. Domeniul de aplicare
2. Încheierea contractului
3. Obiectul contractului
4. Acordarea de drepturi printr-un contract de livrare de software
5. Acordarea de drepturi printr-un contract de cesiune temporară de software
6. Obligațiile clienților
7. Dreptul de reziliere
8. Prețuri și condiții de plată
9. Condiții de livrare și transport
10. Păstrarea proprietății
11. Garanție pentru contracte în conformitate cu alin. 3.2, 3.3 a) și 3.4. 
12. Garanție pentru contracte în conformitate cu alin. 3.3 b)
13. Condiții de garanție „100% garanție de înapoiere”
14. Răspunderea pentru alte încălcări de obligații
15. Răscumpărarea voucherelor promoționale
16. Denumire pentru referință
17. Dispoziții finale

 


 

1) Domeniul de aplicare

1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare "TCG") ale lizengo GmbH & Co. KG (denumit în continuare "vânzător") se aplică tuturor contractelor vânzătorului și partenerului contractual (denumit în continuare "client") privind vânzarea, livrarea și cesiunea temporară a diferitelor conținuturi digitale, bunuri digitale și bunuri ne-digitale (denumite în continuare „bunuri” în manieră colectivă). Dacă vânzătorul oferă, de asemenea, servicii, le oferă numai ca servicii auxiliare a contractelor de vânzare menționate anterior. Termenii și condițiile generale deviante, conflictuale sau suplimentare ale clientului nu fac parte din contract decât dacă vânzătorul a fost de acord în mod expres cu privire la valabilitatea acestora. Este exclusă acceptarea tacită de către vânzător a termenilor și condițiilor generale ale clientului printr-un comportament concludent. Această cerință de consimțământ se aplică în orice caz, de exemplu, chiar dacă vânzătorul furnizează necondiționat servicii clientului și are cunoștință de termenii și condiții generale.

1.2 Acești termeni și condiții se aplică atât consumatorilor (§ 13 CCG-Codul Civil German), cât și antreprenorilor (§ 14 CCG). Cu excepția cazului în care termenii și condițiile următoare nu conțin o notă separată, toate condițiile se aplică în mod egal contractelor cu antreprenorii și consumatorii. Dacă condițiile individuale nu se aplică sau se aplică numai consumatorilor într-o formă modificată, acest lucru este menționat în mod expres.

1.3 Aceste condiții se aplică și relațiilor contractuale viitoare între client și vânzător, cu condiția ca clientul să fie un antreprenor.

1.4 Conținutul digital în sensul acestor termeni și condiții reprezintă toate ofertele digitale, cu excepția bunurilor digitale, precum codurile de acces digitale, cheile de produs sau alte informații digitale existente.

1.5 Bunurile digitale în sensul acestor termeni și condiții sunt toate software-urile care nu se află pe un suport de date fizic și pe care vânzătorul - dacă este necesar, cu acordarea anumitor drepturi de utilizare, în conformitate cu alin. 5 și 6 - le pune la dispoziție spre descărcare.

1.6 Bunurile nedigitale în sensul acestor termeni și condiții sunt toate software-urile care se află pe un suport de date fizic și pe care vânzătorul - dacă este necesar, cu acordarea anumitor drepturi de utilizare, în conformitate cu alin. 5 și 6 - le comercializează în formă fizică, precum și alte produse fizice.

1.7 Vânzătorul operează un magazin online prin intermediul propriului său site web (denumit în continuare „magazin online”). În plus, vânzătorul vinde produse și prin intermediul unor diverse piețe de comercializare, cum ar fi ebay.de, rakuten.de sau rueducommerce.fr (denumită în continuare „piață de comercializare” și în mod colectiv „piețe de comercializare”).

1.8 Odată cu plasarea comenzii în conformitate cu alin. 2.2, clientul este de acord cu acești termeni și condiții.

 

2) Încheierea contractului

2.1 La achiziționarea prin magazinul online al vânzătorului, contractul nu este încheiat atunci când clientul plasează comanda. Comanda clientului reprezintă mai degrabă plasarea unei oferte pentru încheierea unui contract. Prețurile, ofertele de preț și descrierile bunurilor sau ale altor servicii enumerate și menționate în magazinul online al vânzătorului nu constituie o ofertă.

2.2 Dacă o achiziție se face prin intermediul uneia din piețele de comercializare, contractul se încheie atunci când clientul plasează comanda.

2.3 Clientul poate identifica posibile erori de inserare citind cu atenție informațiile afișate pe ecran, înainte de transmiterea cu obligativitate a comenzii. Un mijloc tehnic eficient pentru recunoașterea mai bună a erorilor de inserare poate fi prin utilizarea funcției de mărire a browserului, care este utilizată pentru a mări afișajul de pe ecran. Clientul își poate corecta informațiile ca parte a procesului de comandă electronică folosind funcțiile obișnuite de tastatură și mouse până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.4 La achiziționarea prin magazinul online, confirmarea comenzii nu constituie acceptarea ofertei cumpărătorului de către vânzător. În acest caz, un contract între vânzător și client se materializează numai prin acțiuni suplimentare ale vânzătorului în conformitate cu alin. 2.5. 

2.5 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile, adică:

  • a) livrează el însuși bunurile comandate clientului sau le livrează prin intermediul unui partener comercial (de exemplu, Amazon EU S.à.r.l.), iar primirea bunurilor de către client este decisivă sau

    b) prin solicitarea plății din partea clientului, prin comunicare separată după plasarea comenzii. Acest lucru include și selecția unei metode de plată în procesul de comandă, prin intermediul căreia se efectuează plata înainte de expedierea bunurilor comandate.

Dacă sunt disponibile mai multe alternative menționate anterior, contractul se încheie atunci când se îndeplinește una dintre alternativele menționate anterior.

2.6 Termenul limită pentru acceptarea ofertei conform alin. 2.5 începe să decurgă a doua zi după ce oferta a fost trimisă de către client și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile următoare trimiterii ofertei. Dacă vânzătorul nu acceptă oferta clientului în perioada menționată anterior, acest lucru este considerat a fi o respingere a ofertei, cu rezultatul că clientul nu mai este obligat prin declarația de intenție.

2.7 Încheierea contractului se poate face doar prin folosirea limbii române.

2.8 Dacă clientul furnizează o adresă de e-mail pentru procesarea contractului, clientul trebuie să se asigure că e-mailurile trimise de vânzător pot fi primite la această adresă. În special, atunci când se utilizează filtrele SPAM, clientul trebuie să se asigure că acestea sunt configurate corespunzător, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător sau de către terți însărcinați cu procesarea comenzii să poată fi livrate. Vânzătorul sau terțul însărcinat de acesta pentru prelucrarea comenzii vor crea e-mailurile astfel încât să nu fie în mod obiectiv similare cu aspectul unui mesaj de spam, în special în ceea ce privește profilul de probă a textului.

 

3) Obiectul contractului

3.1 Vânzătorul pune la dispoziția clientului bunuri. Vânzătorul oferă servicii doar sub forma unor servicii auxiliare contractelor de livrare de bunuri. Calitatea convenită a serviciului este decisivă. Vânzătorul folosește angajații, subcontractanții sau alți agenți pentru a-și furniza serviciile.

3.2 În cazul unui contract de livrare de bunuri ne-digitale, baza serviciului vânzătorului este descrierea oferită în magazinul online sau de pe piața de comercializare respectivă a vânzătorului. Prevederile privind păstrarea proprietății conform alin. 10 trebuie respectate. În cazul unui contract de livrare de software (în continuare: „cumpărare de software”), vânzătorul se obligă la transferul permanent al software-ului specificat în certificatul de licență. Vânzătorul este obligat să furnizeze o copie a software-ului pe un suport de date adecvat, cum ar fi un CD-Rom, un disc BluRay sau un stick USB, precum și o versiune tipărită sau o versiune descărcabilă a documentației de utilizare asociate. Înainte de plata integrală a prețului de achiziție conform alin. 8, toate suporturile de date, precum și documentația de utilizare predată se află sub rezerva de proprietate a vânzătorului. Descrierea produsului respectiv în magazinul online sau pe piața de comercializare a vânzătorului este decisivă pentru calitatea software-ului. Vânzătorul are obligația de transfer, de asemenea, a drepturilor acordate în conformitate cu alin. 4;

3.3 În cazul unui contract de livrare de bunuri digitale, vânzătorul

  • a) în cazul unui contract de livrare de software (denumit în continuare: „achiziție de software”), se obligă la transferul permanent al software-ului specificat în certificatul de licență din codul obiectului. Vânzătorul se obligă se indice posibilitatea descărcării software-ului și să furnizeze o versiune tipărită sau descărcabilă a documentației de utilizare asociate. Înainte de plata integrală a prețului de achiziție conform alin. 8, documentația de utilizare predată se află sub rezerva de proprietate a vânzătorului. Descrierea produsului respectiv în magazinul online sau pe piața de comercializare a vânzătorului este decisivă pentru calitatea software-ului. Vânzătorul are obligația de transfer, de asemenea, a drepturilor acordate în conformitate cu alin. 4;

    b) în cazul unui contract de cesiune temporară de software (în continuare: „închiriere de software”), se obligă la cesiunea temporară a software-ului specificat în certificatul de licență în codul obiectului. Vânzătorul se obligă se indice posibilitatea descărcării software-ului și să furnizeze o versiune tipărită sau descărcabilă a documentației de utilizare asociate. Înainte de plata integrală a prețului de achiziție conform alin. 8, documentația de utilizare predată se află sub rezerva de proprietate a vânzătorului. Descrierea produsului respectiv în magazinul online sau pe piața de comercializare a vânzătorului este decisivă pentru calitatea software-ului. Vânzătorul are obligația de transfer, de asemenea, a drepturilor acordate în conformitate cu alin. 5;

3.4 În cazul unui contract de livrare de conținut digital, vânzătorul este obligat să furnizeze conținutul digital. Utilizarea conținutului digital trimis clientului este supusă clauzei privind condițiile de utilizare respective prevăzute ale vânzătorului respectiv. Utilizarea conținutului digital este supusă condiției ca prețul de achiziție să fie plătit integral în conformitate cu alin. 8. Vânzătorul poate permite utilizarea provizorie înainte de această dată.

3.5 Vânzătorul se obligă la servicii numai sub formă de serviciu auxiliar contractual sau post-contractual față de obligațiile serviciului principal, menționate anterior și numai după consultarea separată cu clientul.

3.6 Pentru livrarea obiectului contractual respectiv se aplică alin. 9.

3.7 În cazul în care vânzătorul este împiedicat să își îndeplinească serviciile contractuale sau este complet în imposibilitate de a le îndeplini, deoarece angajații, documentele, datele sau dispozitivele clientului nu sunt disponibile într-un mod adecvat sau sunt inadecvate sau dacă clientul nu își îndeplinește obligația sa de cooperare, inclusiv respectarea termenelor, nu le împlinește în mod intenționat sau le îndeplinește în manieră neglijentă, vânzătorul are dreptul de a percepe clientului costurile suplimentare rezultate.

3.8 În cazul în care clientul este antreprenor, auto-livrarea în timp util și corectă este rezervată, în măsura în care vânzătorul nu este responsabil pentru nerespectarea de auto-livrare în timp util și corectă.

 

4) Acordarea drepturilor printr-un contract de livrare de software

4.1 Acest alin. 4 se aplică exclusiv contractelor de achiziționare de software în conformitate cu alin. 3.2 și 3.3 a).

4.2 Clientul primește cu plata integrală a prețului de achiziție conform alin. 8 un drept neexclusiv, nelimitat în timp de utilizare a bunurilor în măsura acordată în contract. Vânzătorul poate permite, de asemenea, utilizarea provizorie a bunului înainte de această dată. Bunul poate fi utilizat simultan numai de un număr maxim de persoane fizice, care corespunde numărului de bunuri achiziționate de client. Utilizarea admisă include instalarea software-ului, încărcarea în memoria principală și utilizarea prevăzută de client. În niciun caz, clientul nu are dreptul să închirieze sau să acorde sublicență pentru bunurile achiziționate, să le pună la dispoziția publicului sau să le facă accesibile publicului prin cablu sau wireless, sau să le pună la dispoziția terților contra plată sau gratuit. Alin. 4.5 rămâne neafectat.

4.3 Clientul are dreptul să facă o copie de rezervă a software-ului, dacă acest lucru se dovedește a fi necesar pentru a asigura utilizarea viitoare.

4.4 Clientul are dreptul să decompileze și să reproducă software-ul, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege. Cu toate acestea, acest lucru se aplică numai dacă vânzătorul nu a pus la dispoziția clientului informațiile necesare într-o perioadă rezonabilă de timp.

4.5 Clientul are dreptul să predea în mod permanent copia achiziționată a software-ului către o terță parte prin predarea documentației. În acest caz, el va renunța complet la utilizarea software-ului, va elimina toate copiile instalate ale software-ului de pe computerele sale și va șterge toate copiile de pe alte suporturi de date sau le va preda vânzătorului, cu excepția cazului în care este obligat din punct de vedere legal să le păstreze mai mult timp. La cererea vânzătorului, clientul va confirma în scris că măsurile de mai sus au fost efectuate integral sau, dacă este necesar, va explica motivele pentru care conservarea este mai îndelungată. În plus, clientul cu terța parte va conveni în mod expres respectarea sferei de acordare a drepturilor în conformitate cu prezentul alin. 4. Divizarea în pachete volumetrice achiziționate nu este permisă.

4.6 Dacă clientul folosește software-ul într-o măsură care depășește permisiunile de utilizare a bunurilor calitativ (în funcție de tipul de utilizare permis) sau cantitativ (în ceea ce privește numărul de utilizatori), acesta va achiziționa imediat bunurile suplimentare necesare pentru utilizarea permisă. Dacă nu reușește să facă acest lucru, vânzătorul își va afirma drepturile.

4.7 Notificările privind drepturile de autor, numerele de serie și alte funcții care servesc la identificarea programului nu pot fi eliminate din sau modificate în software.

 

5) Acordarea de drepturi printr-un contract de cesiune temporară de software

5.1 Acest alin. 5 se aplică numai contractelor pentru cesiunea temporară de software conform alin. 3.3 b).

5.2 Clientul primește cu plata integrală a prețului de achiziție conform alin. 8 dreptul neexclusiv, netransmisibil și fără drept să acorde sublicență de utilizare a bunurilor, limitat la durata contractului, în măsura acordată în contract și în certificatul de licență. Vânzătorul poate permite, de asemenea, utilizarea provizorie a bunului înainte de această dată. Durata termenului limitat al contractului este determinată în funcție de informațiile respective din magazinul online sau de pe piața de comercializare respectivă a vânzătorului sau de selecția care trebuie făcută de client înainte de încheierea contractului. Utilizarea admisă include instalarea software-ului, încărcarea în memoria principală și utilizarea prevăzută de client. În niciun caz, clientul nu are dreptul să închirieze sau să acorde sublicență pentru bunurile achiziționate, să le pună la dispoziția publicului sau să le facă accesibile publicului prin cablu sau wireless, sau să le pună la dispoziția terților contra plată sau gratuit.

5.3 Clientul are dreptul să facă o copie de rezervă a software-ului, dacă acest lucru se dovedește a fi necesar pentru a asigura utilizarea viitoare.

5.4 Clientul are dreptul să decompileze și să reproducă software-ul, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege. Cu toate acestea, acest lucru se aplică numai dacă vânzătorul nu a pus la dispoziția clientului informațiile necesare într-o perioadă rezonabilă de timp.

5.5 Pe lângă cazurile menționate în alin. 5.1 până la 5.3, clientul nu are dreptul de reproducere a software-ului.

5.6 Clientul nu are dreptul să transfere copia software-ului care i-a fost înmânată sau copiile suplimentare care ar fi fost făcute către părți terțe. În special, nu i se permite să înstrăineze, să împrumute, să închirieze sau să acorde sublicență pentru software sau să reproducă sau să facă public software-ul disponibil.

5.7 Dacă clientul încalcă una dintre dispozițiile de mai sus, toate drepturile de utilizare acordate în contextul prezentului contract devin imediat ineficiente și revin automat vânzătorului. În acest caz, clientul trebuie să înceteze imediat și complet utilizarea software-ului, să șteargă toate copiile software-ului instalat pe sistemele sale și să șteargă copiile de rezervă care au fost făcute sau să le predea vânzătorului.

 

6) Obligațiile clienților

6.1 Clientul este obligat să ia măsurile adecvate pentru a asigura bunurile împotriva accesului neautorizat de către părți terțe, în special pentru a păstra toate copiile conținutului digital într-o locație protejată, cu excepția cazului în care contractul, certificatul de licență sau orice documentație de utilizare indică altfel.

6.2 Clientul trebuie să numească o persoană de contact ale cărei explicații, în măsura în care acestea servesc la desfășurarea contractului și acțiuni sunt obligatorii pentru client. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

6.3 Înainte și în timpul executării contractului, clientul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la toate circumstanțele și procesele relevante pentru desfășurarea contractului, care sunt necesare și relevante pentru pregătirea și executarea contractului. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

6.4 Clientul este obligat să sprijine vânzătorul în executarea contractului, în conformitate cu experiența și cunoștințele sale și să creeze toate condițiile necesare pentru executarea corectă a contractului. În special, clientul se angajează să furnizeze vânzătorului toate documentele, datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale în forma solicitată. Aceasta include, de asemenea, faptul că clientul informează în timp util angajații despre livrări iminente sau alte servicii prestate de vânzător.

 

7) Dreptul de reziliere

7.1 Consumatorii au dreptul de reziliere.

7.2 Informații suplimentare privind dreptul de reziliere pot fi găsite în politica de reziliere a vânzătorului. Disponibilă la: https://www.lizengo.ro/dreptul-de-anulare-a-comenzii sau pe piața de comercializare respectivă a vânzătorului.

 

8) Prețuri și condiții de plată

8.1 Dacă nu se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile citate sunt prețuri totale care includ taxa pe valoare adăugată (TVA). Orice costuri suplimentare de livrare și expediere sunt specificate separat în descrierea produsului.

8.2 Pentru livrările în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale, de care vânzătorul nu este responsabil și care trebuie să fie suportate de client. Acestea includ, de exemplu, costurile pentru transferul de bani prin instituțiile de credit (de exemplu, comisioane de transfer, taxe de schimb) sau taxe sau tarife de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot apărea și în legătură cu transferul de bani dacă livrarea nu se face într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

8.3 Opțiunea/opțiunile de plată va/vor fi comunicate clientului în magazinul online sau pe piața de comercializare respectivă a vânzătorului.

8.4 Dacă plata în avans a fost convenită prin transfer bancar, plata se efectuează imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit o scadență ulterioară.

8.5 La plata prin intermediul vânzătorului de servicii de plată PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A,, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (în continuare: "PayPal"), metoda de plată este procesată prin PayPal, sub rezerva condițiilor de utilizare PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - dacă clientul nu are un cont PayPal - sub rezerva condițiilor de plată fără un cont PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Dacă este selectată metoda de plată „transfer bancar SOFORT”, plata este procesată de vânzătorul de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munchen (în continuare „SOFORT”). Pentru a putea plăti suma facturii prin transfer bancar SOFORT, clientul trebuie să aibă un cont bancar online cu procedura PIN/TAN activat pentru participarea la transfer bancar SOFORT, trebuie să se autorizeze în consecință în timpul procesului de plată și să confirme instrucțiunile de plată către SOFORT. Tranzacția de plată este efectuată de SOFORT imediat după aceea, iar suma este debitată din contul bancar al clientului. Clientul poate găsi mai multe informații despre metoda de plată transfer bancar SOFORT pe internet la https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/ abrufen.

8.7 Dacă este selectată metoda de plată cu achiziție prin factură, prețul de achiziție este datorat după livrarea și facturarea mărfurilor. În acest caz, prețul de achiziție trebuie plătit în termen de 7 (șapte) zile de la primirea facturii fără reținere, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Prevederea implicită de la alin. 286 Par. 3 Codul civil al Germaniei rămâne neafectată. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată la achiziție cu factură până la un anumit volum de comandă și de a respinge această metodă de plată dacă se depășește volumul de comandă specificat. În acest caz, vânzătorul va informa clientul despre o astfel de restricție de plată în informațiile sale de plată din magazinul online sau de pe piața de comercializare respectivă a vânzătorului.

8.8 Dacă este selectată metoda de plată cu debit direct SEPA, suma facturii este datorată pentru plată după ce a fost emis un ordin de debit direct SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informații prealabile. Debitul direct la o achiziție pe piața de comercializare a unui vânzător se colectează la plasarea comenzii. Debitul direct la o achiziție prin intermediul magazinului online al vânzătorului se colectează atunci când bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului și clientul este informat despre o legătură de descărcare sau atunci când a fost trimisă o cheie a produsului prin e-mail, oricum depinde de trimiterea comunicării sau a e-mailului de către vânzător, dar nu înainte de termenul limită pentru informații preliminare. Informații preliminare („Notificare prealabilă”) sunt toate comunicările (de exemplu, factură, politică, contract) de la vânzător către client care anunță o sumă debitată prin debit direct SEPA. În cazul în care debitul direct nu este colectat din cauza fondurilor insuficiente din cont sau din cauza furnizării unui cont bancar incorect sau dacă clientul se opune debitului, deși nu este autorizat să facă acest lucru, clientul trebuie să suporte comisioanele rezultate ale instituției de credit respective dacă este responsabil pentru acest lucru.

8.9 La selectarea metodei de plată cu cardul de credit, debitul se efectuează la finalizarea comenzii.

8.10 La selectarea metodei de plată „Amazon Pay”, plata se face prin intermediul vânzătorului de servicii de plată Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (denumit în continuare "Amazon Pay") folosind informațiile de plată stocate în contul Amazon al clientului, sub rezerva condițiilor de plată prin Amazon Pay, disponibile la https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 Dacă plata se face folosind o metodă de plată oferită de vânzătorul de servicii de plată Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia (denumit în continuare „Klarna”), plata se face către Klarna în conformitate cu următoarele condiții:

Factură: perioada de plată este de 14 zile de la expedierea bunului. Condițiile de facturare pot fi vizualizate pe https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Achiziție în rate: Cu serviciul de finanțare Klarna, achiziția clientului poate fi plătită flexibil în rate lunare de cel puțin 1/24 din suma totală (dar cel puțin 6,95 EUR) sau în condițiile altfel specificate în timpul procedurii de comandă. Plata în rate se face la sfârșitul lunii, după ce Klarna trimite o factură lunară. Mai multe informații despre achiziția în rate, inclusiv termenii și condițiile generale și informațiile standard europene pentru creditul de consum, pot fi consultate la https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Transfer bancar imediat: Suma de achiziție este debitată din contul clientului imediat după plasarea comenzii.

Utilizarea metodelor de plată cu factură și cu achiziție în rate necesită un sold de credit pozitiv. Informații suplimentare și condițiile de utilizare ale Klarna pot fi consultate la https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Compensarea de cereri reconvenționale ale clientului împotriva revendicărilor vânzătorului este exclusă, cu excepția cazului în care acesta a recunoscut cererea reconvențională sau aceasta a fost legal stabilită. Dreptul de retenție al vânzătorului este limitat și la astfel de cereri reconvenționale.

8.13 În cazul întârzierii plății, vânzătorul are dreptul de a percepe clientului o dobânda de neplată de 9% peste rata de bază aplicabilă. În cazul întârzierii plății, în ciuda unei somații de plată, vânzătorul are dreptul să solicite clientului să plătească cheltuielile de somare și de recuperare a agențiilor de colectare și avocaților angajați de vânzător, cheltuieli necesare pentru urmărirea legală corespunzătoare. Pentru agențiile de recuperare a datoriilor, aceste cheltuieli se bazează pe ratele statutare de calcul ale agenției de colectare a datoriilor, iar pentru avocați, sunt conform legii de remunerare a avocaților. În cazul în care vânzătorul practică el însuși procesul de somare de plată, clientul se angajează să plătească o sumă de 1,50 EUR pentru fiecare somație de plată. Aceasta nu se aplică unei somații de plată care indică întârzierea. Clientul își rezervă dreptul de a dovedi că vânzătorului i-au fost aduse daune într-o măsură mai mică. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

8.14 Pentru clienții care nu sunt rezidenți în Republica Federală Germania, este posibilă achiziționarea la prețul net dacă în comandă își indică numărul de identificare fiscală valabil. Un număr de identificare fiscală furnizat după plasarea comenzii nu va fi luat în considerare.

 

9) Condiții de livrare și transport

9.1 Livrarea bunurilor are loc pe calea de expediere la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. La procesarea tranzacției, adresa de livrare specificată în procesarea comenzilor vânzătorului este decisivă.

9.2 În cazul în care compania de transport returnează bunul înapoi vânzătorului, deoarece livrarea către client nu a fost posibilă, acesta din urmă suportă costurile pentru expedierea nereușită. Acest lucru nu se aplică dacă clientul își exercită efectiv dreptul de reziliere, dacă nu este responsabil pentru circumstanța care a dus la imposibilitatea livrării sau dacă a fost împiedicat temporar să accepte serviciul oferit, cu excepția cazului în care vânzătorul i-a anunțat serviciul cu un timp rezonabil în avans.

9.3 Ridicarea de către client nu este posibilă din motive logistice.

9.4 Conținutul digital este furnizat clientului în formă electronică sub formă de descărcare prin notificarea unui link de descărcare. Cheile de produs sunt trimise clientului prin e-mail.

 

10) Păstrarea proprietății

10.1 Bunurile care nu sunt livrate rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrală a solicitării prețului de achiziție a vânzătorului (păstrarea proprietății).

10.2 Clientul este obligat să protejeze bunurile care nu sunt digitale pentru vânzător și să le trateze cu grijă. Prin depozitare, el trebuie să clarifice, de exemplu prin separarea de alte bunuri, că acestea sunt proprietatea vânzătorului. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

10.3 În caz de confiscare sau alte intervenții ale unor părți terțe, clientul trebuie să anunțe imediat vânzătorul în scris.

10.4 Clientul are dreptul

să revândă bunurile care nu sunt digitale în desfășurarea obișnuită a activității, dar nu are dreptul să le transfere ca garanție sau să le ipotecheze. Prin aceasta, el cedează vânzătorului toate creanțele în cuantumul sumei finale a facturii (inclusiv taxa de valoare adăugată) din creanțele vânzătorului care rezultă din revânzarea clienților săi sau a altor terțe părți. Cesiunea servește pentru a garanta creanța în cauză în aceeași măsură cu păstrarea proprietății conform alin. 10.1 din acești termeni. Clientul rămâne autorizat să colecteze aceste creanțe chiar și după cesiune. Cu toate acestea, vânzătorul are dreptul de a încasa creanțele în sine dacă clientul nu își îndeplinește obligațiile de plată, este în întârziere, solicită deschiderea procedurilor de insolvență sau clientul încetează să mai plătească. În aceste cazuri, vânzătorul poate revoca autorizația de colectare. Vânzătorul poate solicita, de asemenea, ca clientul să notifice imediat vânzătorului creanțele alocate și debitorii acestora, să furnizeze vânzătorului o declarație scrisă de cesiune și toate informațiile și documentele necesare pentru colectarea creanței. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

10.5. Dacă bunurile care nu sunt livrate de vânzător sunt combinate sau amestecate cu alte articole mobile, astfel încât acestea să devină componente esențiale ale unui singur articol, clientul va transfera vânzătorului coproprietatea parțială a articolului unitar. Prin aceasta, el cedează vânzătorului toate creanțele în cuantumul sumei finale a facturii (inclusiv taxa de valoare adăugată) din creanțele vânzătorului care rezultă din revânzarea obiectelor la care vânzătorul are dreptul de coproprietate; Clauzele din alin. 10.4 litera 3 ff. se aplică în consecință. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

10.6 Dacă clientul folosește bunurile ne-digitale livrate de vânzător în așa fel încât acestea să devină parte dintr-un articol nou și proprietatea vânzătorului este prin aceasta pierdută, proprietatea vânzătorului se transferă într-o proporție parțială la produsului fabricat. Prin aceasta, clientul cedează vânzătorului toate creanțele în cuantumul sumei finale a facturii (inclusiv taxa de valoare adăugată) din creanțele vânzătorului care rezultă din revânzarea produsului clienților săi sau a altor terțe părți. Clauzele din alin. 10.4 litera 3 ff. se aplică în consecință. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

10.7 Dacă garanțiile la care are dreptul vânzătorul depășesc creanțele garantate cu mai mult de 20%, vânzătorul este obligat, la cererea clientului, să le elibereze ca urmare a garanțiilor care depășesc limita menționată anterior.

 

11) Garanție pentru contracte în conformitate cu alin. 3.2, 3.3 a) și 3.4

11.1 Reglementările acestui alin. 11 se aplică contractelor în conformitate cu alin. 3.2, 3.3 a) și 3.4.

11.2 Revendicările cauzate de defecte materiale adresate vânzătorului sunt restricționate prin statut în termen de un an de la transferul riscului, cu condiția ca produsele sau serviciile să fie recent fabricate. Acest lucru nu se aplică dacă legislația conform § 438 subsecțiunea 1 alin. 2 (clădiri și lucruri pentru clădiri), § 445b subsecțiunea 1 (dreptul de recurs) și § 634a subsecțiunea 1 alin. 2 (defecte de construcție) din Codul Civil al Germaniei prescrie termene mai lungi. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

11.3 În cazul livrării de bunuri folosite - sub rezerva reglementărilor legale și a altor acorduri - toate drepturile materiale sunt excluse. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

11.4 Toate informațiile despre bunuri, indiferent dacă au fost convenite în scris sau nu în mod expres, sunt informații de calitate și nu sunt garanții, proprietăți garantate, utilizări obligatorii din punct de vedere contractual sau altele asemenea. Inexactitățile evidente (greșeli de ortografie, erori de calcul, erori de formă etc.) în note, protocoale, instrucțiuni de operare, calcule, broșuri, în magazinul online al vânzătorului etc. pot fi corectate de către vânzător în orice moment. Este exclusă pretenția privind înlăturarea unor astfel de defecte evidente.

11.5 Pentru livrări ale vânzătorului, se aplică în orice caz comercianților, obligațiile legale de inspecție și notificare în conformitate cu § 377 Codul Comercial. Dacă livrarea se face în numele unui comerciant intermediar direct către consumator, se aplică, de asemenea, fără restricții obligația de notificare în conformitate cu dreptul comercial. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

11.6 Dacă clientul respinge livrarea de la vânzător pentru un alt motiv decât un defect semnificativ care restricționează sever sau face imposibilă utilizarea acestuia, chiar dacă vânzătorul și-a manifestat disponibilitatea, clientul se va găsi în întârziere de acceptare. Acceptarea livrării nu poate fi refuzată din cauza unor defecte minore.

11.7 Din garanție, sunt excluse defectele, care se datorează unei funcționări necorespunzătoare, unor componente ale sistemului modificate contrar bazei contractuale, folosirii mijloacelor organizaționale necorespunzătoare, utilizării într-un mediu hardware sau software care nu îndeplinește cerințele specificate în certificatul de licență, condițiilor de operare neobișnuite sau intervențiilor la sistem de către clienți sau părți terțe. Dacă bunurile sunt utilizate în legătură cu dispozitive de părți terțe, este dată o garanție pentru defecte funcționale și de performanță numai dacă astfel de defecte apar chiar și fără o astfel de conexiune sau dacă compatibilitatea cu aceste obiecte face parte din calitatea convenită prin contract.

11.8 În cazul în care o livrare prezintă defecte, vânzătorul poate alege să remedieze defectul prin eliminarea defectului (rectificare) sau prin livrarea unui articol fără defect (livrare de înlocuire). În ultimul caz, clientul este obligat să returneze bunurile defecte la cererea vânzătorului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă clientul este consumator, se aplică enunțul de mai sus, cu condiția ca utilizările să nu fie emise sau înlocuite de valoarea lor. Clientul trebuie să acorde vânzătorului timp și oportunitate pentru acțiuni ulterioare, în special pentru rectificare.

11.9 Vânzătorul suportă cheltuielile necesare inspecției și a performanțelor suplimentare, în special cheltuielile de transport, călătorie, forță de muncă și materiale, în conformitate cu dispozițiile legale, dacă se constată prezența efectivă a unui defect. În cazul unei solicitări nejustificate pentru remedierea de defecte de către client, vânzătorul are dreptul să solicite rambursarea costurilor sale de performanță ulterioare, cu excepția cazului în care clientul nu este responsabil pentru notificarea incorectă a defectelor. În cazul în care performanțele suplimentare nu au succes, vânzătorul refuză în mod definitiv și serios performanțe suplimentare (și în conformitate cu § 439 alin. 4 Codul Civil al Germaniei), dacă performanțele suplimentare nu sunt rezonabile pentru client sau dacă există un caz în conformitate cu art. 323 alin (2) Codul Civil al Germaniei, clientul se poate retrage din contract sau poate reduce contravaloarea fără a aduce atingere niciunei pretenții de daune.

11.10 Revendicările și drepturile clientului din cauza unor defecte nu există în cazul unei abateri nesemnificativă de la calitatea convenită, în cazul unei deteriorări nesemnificative a utilizabilității, în cazul uzurii naturale, în măsura în care acestea se referă la manipulare sau depozitare incorectă sau neglijentă, utilizare excesivă, medii de operare necorespunzătoare sau influențe externe speciale, care nu au fost presupuse în cadrul contractului. Dacă clientul are dreptul, din cauza neîndeplinirii unei performanțe suplimentare, pe de o parte să continue să solicite performanță suplimentară, iar pe de altă parte să afirme drepturile legale la care are dreptul în schimb, vânzătorul poate solicita clientului să își exercite drepturile într-o perioadă rezonabilă de timp. Clientul trebuie să informeze vânzătorul despre decizia sa în formă scrisă (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare). Factorul decisiv pentru respectarea termenului este primirea de către vânzător a notei explicative a clientului. În cazul în care clientul nu își exercită drepturile la timp, el le poate afirma, în special dreptul de a se retrage din contract sau de a solicita daune în locul executării, dacă o nouă perioadă rezonabilă pentru determinarea performanței suplimentare a expirat fără o soluționare. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

11.11 Drepturile legale de recurs formulate de client împotriva vânzătorului conform secțiunii 445a din Codul Civil al Germaniei există numai în măsura în care clientul nu a încheiat niciun acord cu cumpărătorul său care să depășească cerințele legale privind defectele. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

11.12 Termenul scurt de prescripție și excluderea răspunderii conform acestui alin. 11 nu se aplică în cazurile de atingere voită sau neglijentă a vieții, corpului sau sănătății, în cazul unei încălcări intenționate sau grav neglijente de către vânzător, în ascunderea frauduloasă a unui defect, în cazul unei garanții relevante privind calitatea sau în revendicările din Legea privind răspunderea produselor.

11.13 Dacă vânzătorul oferă actualizări, upgrade-uri, versiuni noi de program sau alt conținut nou pentru obiectul inițial al acestui contract, se aplică acest alin. 11 în consecință.

11.14 În caz de defecte legale, se aplică prevederile din alin. 11 în consecință.

 

12) Garanție pentru contracte în conformitate cu alin. 3.3 b)

12.1 Reglementările acestui alin. 12 se aplică contractelor în conformitate cu alin. 3.3 b).

12.2 Clientul are drepturi legale în caz de defecte materiale. Clientul este obligat să informeze imediat vânzătorul despre defectele materiale.

12.3 Dreptul clientului la rezilierea extraordinară din cauza neacordării utilizării contractuale în conformitate cu art. 543 secțiunea 2 clauza 1 alin. 1 din Codul Civil al Germaniei este exclus. Acest lucru nu se aplică dacă există un defect pe care vânzătorul l-a ascuns în mod fraudulent sau în cazul livrării tardive către client, în cazul în care vânzătorul este responsabil pentru întârzierea livrării.

12.4 Revendicările și drepturile clientului din cauza unor defecte nu există dacă nu utilizează software-ul conform destinației prevăzute sau dacă îl utilizează în mod necorespunzător, dacă modifică sau schimbă software-ul fără acordul scris prealabil al vânzătorului sau dacă problemele sau erorile se bazează pe faptul că software-ul se află într-un hardware sau mediu software care nu îndeplinește cerințele specificate în certificatul de licență, cu excepția cazului în care poate dovedi că defectul se datorează software-ului.

12.5 Revendicările și drepturile clientului din cauza unor defecte nu există dacă există doar o abatere nesemnificativă de la calitatea convenită, dacă există doar o deteriorare nesemnificativă a utilizabilității, în cazul uzurii naturale, în măsura în care aceasta se referă la manipulare sau depozitare incorectă sau neglijentă, utilizare excesivă, medii de operare necorespunzător sau influențe externe speciale, care nu erau necesare în cadrul contractului.

12.6 Excluderea răspunderii conform acestui alin. 12 nu se aplică în cazurile de atingere voită sau neglijentă a vieții, corpului sau sănătății, în cazul unei încălcări intenționate sau grav neglijante de către vânzător, în ascunderea frauduloasă a unui defect, în cazul unei garanții relevante privind calitatea sau în revendicările din Legea privind răspunderea produselor.

12.7 Dacă vânzătorul oferă actualizări, upgrade-uri, versiuni noi de program sau alt conținut nou pentru obiectul inițial al acestui contract, se aplică acest alin. 12 în consecință.

12.8 În caz de defecte legale, se aplică prevederile din alin. 12 în consecință.

 

13) Condiții de garanție „100% garanție de înapoiere”

Garanția este limitată la 3 ani de la data facturii. Acest lucru nu se aplică produselor cu durată limitată. Pentru astfel de produse, garanția este limitată la durata produsului. După dovada că produsul a fost cumpărat de la vânzător și după confirmarea scrisă a faptului că produsul nu mai este utilizat și nu a fost transmis către părți terțe, 100% din prețul plătit va fi rambursat fără a se da niciun motiv. Rambursarea se va face la 14 zile de la primirea dovezii și confirmarea de către vânzător. Această garanție se aplică numai consumatorilor.

 

14) Răspunderea pentru alte încălcări de obligații

14.1 Pentru încălcările obligațiilor care nu reprezintă defecte materiale sau juridice în conformitate cu alin. 11 și 12, vânzătorul este răspunzător pentru comportamentul deliberat și grav neglijent al organelor și agenților săi și - indiferent de gradul de vinovăție - pentru daune provocate din atingere a vieții, corpului și sănătății.

14.2 Vânzătorul este, de asemenea, responsabil pentru o ușoară neglijență din partea organelor și agenților săi în caz de imposibilitate, întârziere la îndeplinire, nerespectarea unei garanții sau încălcarea altei obligații contractuale esențiale. Obligațiile contractuale esențiale sunt cele ale căror îndeplinire permite executarea corectă a contractului în primul rând și pe respectarea cărora se poate baza partenerul contractual regulat. În aceste cazuri, răspunderea vânzătorului se limitează la daunele tipice ale contractului, la care vânzătorul s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil la încheierea contractului.

14.3 O declarație de răspundere suplimentară conform alin. 12.1 și 12.2 a vânzătorului - indiferent de motivul legal - este exclusă. Acest lucru se aplică în special tuturor revendicărilor datorate încălcării obligațiilor contractuale și creanțelor bazate pe fapte nepermise, dar nu și celor care se datorează la încheierea contractului.

14.4 Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi de date în timpul inspecției, măsuri de reparație necesare sau alte servicii. Clientul trebuie să se asigure că datele de pe dispozitivele respective sau de pe unitățile de stocare a datelor sunt protejate și că nu există date sensibile stocate pe acestea.

14.5 Orice limitare a răspunderii convenită cu clientul se aplică și organelor și agenților vânzătorului

14.6 Drepturile legale din Legea privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.

 

15) Răscumpărarea voucherelor promoționale

15.1 Voucherele care sunt emise gratuit de vânzător ca parte a promoțiilor cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de către client (în continuare denumite „vouchere promoționale”) pot fi răscumpărate doar în magazinul online al vânzătorului și numai în perioada specificată.

15.2 Produsele individuale pot fi excluse din promoția de voucher dacă există o restricție corespunzătoare în conținutul voucherului promoțional.

15.3 Voucherele promoționale pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. O compensare ulterioară nu este posibilă.

15.4 Un singur voucher promoțional poate fi răscumpărat pe comandă.

15.5 Valoarea bunurilor trebuie să corespundă cel puțin cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

15.6 Dacă valoarea voucherului promoțional nu este suficientă pentru acoperirea comenzii, se poate selecta una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a plăti diferența.

15.7 Creditul unui voucher promoțional nu este plătit în numerar și nici nu va acumula dobândă.

15.8 Voucherul promoțional nu va fi rambursat dacă clientul returnează integral sau parțial bunurile plătite cu voucherul promoțional în cadrul dreptului său legal de revocare.

15.9 Voucherul promoțional este transferabil. Vânzătorul poate oferi un efect eliberator proprietarului respectiv care răscumpără voucherul promoțional în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul recunoaște sau bănuiește ineligibilitatea, incapacitatea comercială sau lipsa de autorizație de a reprezenta proprietarul respectiv.

 

16) Denumire pentru referință

Dacă clientul este antreprenor, acesta consimte, să fie menționat de către vânzător și să utilizeze brandul său legat de această companie ca referință pe site-ul web al vânzătorului, în profilurile sale de socializare (de ex. Twitter, LinkedIn, Xing) și în propriile sale publicații. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment cu efect viitor printr-o notă explicativă către vânzător.

 

17) Dispoziții finale

17.1 Partenerul contractual are dreptul să atribuie drepturi și creanțe prin relație contractuală unor părți terțe numai cu acordul prealabil scris al vânzătorului. Secțiunea 354a din Codul Comercial rămâne neafectată; Secțiunea 354a din Codul Comercial nu se aplică consumatorilor.

17.2 Legea germană se aplică exclusiv, excluzând Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor și trimiterile ulterioare la dreptul internațional privat și procedural. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura  în care asigură o protecție mai largă decât dispozițiile neobligatorii din legea statului în care consumatorul are reședința obișnuită.

17.3 Locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din și în legătură cu contractele cărora li se aplică acești termeni și condiții este sediul social al vânzătorului; cu toate acestea, vânzătorul are dreptul de a suprataxa clientul în orice loc de jurisdicție legal stabilit. Această prevedere nu se aplică consumatorilor.

17.4 Comisia UE oferă o platformă de soluționare a litigiilor online pe Internet la următorul link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Această platformă servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care apar din contractele de vânzare sau servicii online, în care este implicat un consumator. Vânzătorul nu este obligat să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unui consiliu de arbitraj al consumatorilor, dar este în general dispus să facă acest lucru. 12.1 Celelalte prevederi acestui alin. 17 nu sunt prin aceasta afectate.

Ultimele vizualizări
Live Chat Live Chat