INFORMARE PRIVIND RETRAGEREA & FORMULAR DE RETRAGERE

Dreptul de retragere în cazul contractelor la distanță (contractelor încheiate cu consumatorii)

Consumatorii beneficiază de un drept legal de retragere. Consumator înseamnă fiecare persoană fizică care încheie un act juridic în scopuri care nu pot fi atribuite predominant nici activității sale comerciale și nici activității sale profesionale independente.

A. INFORMARE PRIVIND RETRAGEREA

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de paisprezece zile.

Termenul de retragere este de

  • paisprezece zile de la data încheierii contractului, în cazul contractelor cu privire la livrarea de conținuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport fizic de date
  • paisprezece zile de la data în care dumneavoastră sau un terț numit de dumneavoastră, altul decât transportatorul, a intrat în posesia bunurilor, în cazul contractelor de vânzare
  • paisprezece zile de la data în care dumneavoastră sau un terț numit de dumneavoastră, altul decât transportatorul, a intrat în posesia ultimei livrări parțiale sau a ultimei piese, în cazul contractelor privind bunuri multiple comandate de dumneavoastră în cadrul unei singure comenzi și livrate separat

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Köln, Germania, tel.: 031 630 1272, e-mail: [email protected]) cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, prin intermediul unei declarații neechivoce (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). În acest scop puteți folosi modelul de formular de retragere alăturat, folosirea acestuia nefiind însă obligatorie.


Pentru respectarea termenului de retragere este suficient să transmiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

Consecințele retragerii

Dacă vă retrageți din prezentul contract, trebuie să vă rambursăm toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales o altă modalitate de livrare decât modalitatea standard de livrare, cea mai avantajoasă, oferită de noi), imediat și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit comunicarea dumneavoastră cu privire la retragerea din prezentul contract. Pentru această rambursare folosim același mijloc de plată folosit de dumneavoastră în cadrul tranzacției inițiale, cu excepția situației în care am convenit explicit altfel cu dumneavoastră; sub nicio formă nu vi se percep comisioane pentru această rambursare. Putem refuza rambursarea până în momentul în care am primit înapoi bunurile sau dumneavoastră ați făcut dovada returnării bunurilor, în funcție de care dintre aceste situații intervina prima.

Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile imediat și, în orice caz, cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care ne informați cu privire la retragerea din prezentul contract. Termenul este respectat dacă trimiteți mărfurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile. Noi suportăm costurile de returnare a mărfurilor.

Sfârșitul informării privind retragerea

 

B. FORMULAR DE RETRAGERE

Dacă doriți să vă retrageți din contract, vă rugăm să completați următorul formular și să ni-l trimiteți prin e-mail sau prin poștă.

FORMULAR DE RETRAGERE

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Cologne
Germany

Ultimele vizualizări
Live Chat Live Chat